წინ აქტიური მოქალაქეობისაკენ


ქვარცხავა ბელა რევაზი, საჯიჯაოს №1 საჯარო სკოლა
ხობი
2013-11-02
2014-02-02
პროექტი მიზნად ისახავს თემში სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაციას. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა გამოკითხვა იციან თუ არა ახალგაზრდებმა მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ, დამზადდება ბუკლეტები და გავრცელდება მოსახლეობაში. მოეწყობა სამოქალაქო კლუბისთვის სამუშაო ოთახი, ჩატარდება საინფორმაციო აქცია თემში და მოხდება პროექტის პოპულარიზაცია. ჩატარდება ტრენინგები და მოეწყობა "ბრეინ რინგი".
3 თვე
450 დოლარი
650