ისწავლე და ასაწავლე


ივანიძე ზეინაბი თევდორე, აწყვიტის საჯარო სკოლა
ასპინძა
2013-11-03
2014-03-03
სამოქალაქო განათლების და სახელმძღვანელოების პოპულარიზაციის მიზნით პროექტის ფარგლებში ჩატარდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა ტრენინგები, რეგიონალური კონფერენცია, მრგავლი მაგიდა, ღია გაკვეთილი, რაიონის და რეგიონის სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის ჩატარდება შემაჯამებელი გაკვეთილი, დაიბეჭდება ბუკლეტები და აქტივობები გაშუქდება ტელევიზიის საშუალებით.
4 თვე
450 დოლარი
450