,,ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია"


სარალიძე ნანა გმირდა, სსიპ ქალაქ ზესტაფონის #6 საჯარო სკოლა
ზესტაფონი
2013-11-03
2014-01-03
პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია. პორექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები აღნიშნულ თემაზე, მოეწყობა დისკუსია, რაიონის მასშტაბით შეირჩევა გუნდები ტურნირისათვის. ტურნირების ჩასატარებლად კლუბი ითანამშრომლებს სასწრაფო დახმარების და შშს სამსახურებთან.
2 თვე
450 დოლარი
155