დავიცვათ ბავშვთა უფლებები


ქამადაძე ჯემალი ზაბითი, ნენიის საჯარო სკოლა
ხულო
2013-11-03
2014-02-03
პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო კლუბის მიერ მოხდება საინფორმაციო მასალის მოძიება ბავშვთა უფლებების შესახებ, ჩატარდება ტრენინგები აღნიშნულ თემაზე მოსწავლეებისთვის, პედაგოგებისა და მშობლებისთვის. მოხდება თემატური ნახატების შექმნა და გამოფენა.
3 თვე
450 დოლარი
190