ჩემი უფლებები


სოზაშვილი თამარი გელა, ქესალოს საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2013-11-03
2014-01-03
პროექტის მიზანია მოსახლეობაში ადამიანის უფლებების შესახებ ცოდნის დონის ამაღლება. ამ მიზნით ჩატარდება 2 ტრენინგი, მოეწყობა ფილმის ჩვენება და ნახატების გამოფენა, გაიმართება დისკუსია სადაც მოწვეულ იქნებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის და თემის წარმომადგენლები, მოეწყობა პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
2 თვე
448.48 დოლარი
100