"ჩვენი ხმა მომავლისათვის"


ჯელაძე ვიქტორი ზაზა, ამბროლაურის 1 საჯარო სკოლა
ამბროლაური
2013-11-03
2014-02-03
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით პროექტი ითვალისწინებს სკოლაში რადიო კვანძის მოწყობას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება მედია და იურიდიული ჯგუფები, რომლებიც აქტიურად ითანამშრომლებენ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და პერიოდულად მოახდენენ სტუმრების მოწვევას და სხვადასხვა საინტერესო თემების გაშუქებას.
3 თვე
450 დოლარი
300