სისუფთავე ჩვენს ირგვლივ


მანაგაძე ვასიკო ვაჟა, 26 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2013-11-03
2014-03-03
პროექტის მიზანია მოსახლეობის თვითშეგნების ამაღლება ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ მიზნით ჩატარდება ტრენინგები ეკოლოგიურ საკითხებზე. TOT ტრენინგები ჩატარდება ქუთაისის სამ სკოლაში, დაიბეჭდება ბუკლეტები, მოეწყობა დასუფთავების აქცია და გარემოს დაცვის სპეციალისტთან შეხვედრა. სამოქალაქო კლუბი ითანამშრომლებს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ნაგვის ურნების განთავსებასთან დაკავშირებნით. შეიქმნება ბლოგი და განთავსდება პროექტის შესახებ ინფორმაცია.
4 თვე
450 დოლარი
285