სკოლის თუ თემის პრობლემების მოგვარება სკოლის ადმინისტრაციასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თუ სხვა მხარეებთან თანამშრომლობით


პოპიაშვილი მარინა ურთაზი, სსიპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლა
დედოფლისწყარო
2013-11-04
2014-01-04
პროექტის მიზანია სკოლაში სველი წერტილების მოწესრიგება. პროექტის ფარგლებში საპირფარეშოში შეყვანილ იქნება წყალი და მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემა. პროექტის მიზნის მისაღწევად მოეწყობა შეხვედრები სკოლის ადმინისტრაციასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, თემთან და შემუშავებულ იქნება სამოქმედო გეგმა.
2 თვე
450 დოლარი
300