ახალგაზრდობა და მედია ერთად - უკეთესი მომავლისათვის


გობრონიძე მანანა , ოზურგეთის #1 საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2013-11-04
2014-02-04
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა მიერ მედიასთან ურთიერთანამშრომლობის გამყარება ერთობლივად სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე მუშაობით და მათი გაშუქების თვალსაზრისით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები სიუჟეტების მომზადებასთან დაკავშირებით. მოხდება ინფორმაციის გაშუქება ადგილობრივი გაზეთისა და ტელევიზიის საშუალებით.
3 თვე
449.7 დოლარი
60