წიგნი - ჩემი საუკეთესო მეგობარი


დავითიძე თამარ შალვა, სსიპ სოფელ ვარიანის საჯარო სკოლა
გორი
2013-11-04
2014-01-04
პროექტის მიზანია სკოლის ბიბლიოთეკის მოწესრიგება. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თაროები, შერემონტდება წიგნები, ჩატარდება დისკუსიები და ინტერაქტიული შეხვედრები, შეიქმნება ბლოგი და აიტვირთება პროექტის შესახებ ინფორმაცია.
2 თვე
450 დოლარი
300