,,სასკოლო სამოქალაქო კლუბის რადიო ქსელი ,,იმედი”


ფერაძე ნანა ამირანი, ზესტაფონის #5 საჯარო სკოლა
ზესტაფონი
2013-11-04
2014-02-04
პროექტის მიზანია სკოლის ბაზაზე რადიო კვანძის შექმნა, სადაც ყოველკვირეულად მოხდება სხვადასხვა საკითხების გაშუქება და რადიოგადაცემების მომზადება. ამ მიზნით ჩამოყალიბდება 4 სამუშაო ჯუგუფი. ქსელის მუშაობაში ჩაერთვებიან სკოლის შშმ 3 მოსწავლე.
3 თვე
450 დოლარი
370