მე, სკოლა, საზოგადოება


მაწკეპლაძე ელისო ზურაბი, სსიპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათის საჯარო სკოლა
ტყიბული
2013-11-04
2014-02-04
პროექტის მიზანია თვითმმართველობის და სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება და მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ ცმობიერების ამაღლება. ჩატარდება კვლევა მოსწავლეთა თვითმმართველობის მუშაობათან და თემის საჭიროებებთან დაკავშირებით, ჩატარდება ტრენინგები, გადაღებულ იქნება ვიდეო-რგოლები ბავშვთა უფლებების შესახებ, მოეწყობა შეხვედრა თემის წარმატებულ ადამიანებთან თემაზე "წარმატების საიდუმლო", მოსწავლეები ესტუმრებიან საქართველოს პარლამენტს, შეიქმნება ბლოგი და პროექტის შესახებ აიტვირთება ინფორმაცია.
3 თვე
450 დოლარი
560