ჩვენ შევძლებთ!


ხასაია ლადო თამაზი, სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ინგირის N1 საჯარო სკოლა.
ზუგდიდი
2013-11-04
2014-02-04
პროექტის მიზანია ინგირის სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწესრიგება. პროექტის ფარგლებში გაიწმინდება და შეკეთდება არსებული სანიაღვრე არხი და მოეწყობა ბეტონი სკოლის შესასვლელში, რისთვისაც მოხდება რესურსების მობილიზება.
3 თვე
450 დოლარი
1990