ბუნება მბრძანებელია


რურუა ქეთინო , სსიპ. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონის #1 საჯარო სკოლა
ხობი
2013-11-06
2014-02-06
პროექტის მიზანია სოფელ ქვალონში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მოსახლეობის მიერ დასუფთავდება სკოლის და ღელის მიმდებარე ტერიტორია. დაიდგმევა ბანერი, დაიბეჭდება და გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები, ჩატარდება სემინარები ეკო. საკითხებთან დაკავშირებით, მოეწყობა დასასვენებელი ადგილი.
3 თვე
450 დოლარი
580