მოხალისეობა


ლემონჯავა გიორგი რომანი, ზუგდიდის #8 საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2013-11-06
2014-02-06
ჩატარდება კვლევა ახალგაზრდებში თუ ვის და სად სურთ მოხალისედ მუშაობა. გამოიკითხება ადგილობრივი სტრუქტურები თუ აქვთ შესაძლებლობა დაიხმარონ მოხალისეები. პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდება ბუკლეტები მოხალისეობასთან დაკავშირებით, შეიქმნება Facebook-ის გვერდი, სადაც განტავსდება პროექტის შესახებ ინფორმაცია, ჩატარდება ტრენინგები, მოხდება უცხოელ მოხალისეებთან შეხვედრა.
3 თვე
450 დოლარი
613