მომავალი ჩვენია


გულორდავა სალომე abesalomi, ოდიშის #2 საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2013-11-06
2014-02-06
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით სკოლაში მოეწყოს კლუბის ოთახი, სადაც ჩატარდება შეხვედრები, სემინარები, დისკუსიები, ფილმის ჩვენება-განხილვები და ა.შ. პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია პროგრამის პარტნიორი და არაპარტნიორი კლუბების ალიანსის შექმნა, რომელიც იმუშავებს სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხებზე.
3 თვე
400 დოლარი
270