მომავლის პროექტი


ეფაძე მარგალიტა შალვა, სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ცაგერი
2013-11-07
2014-03-07
პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო კლუბის მიზანია სოფლის ტერიტორიაზე მოეწყოს სკვერი, რისთვისაც შემუშავდება სკვერის მაკტი, რომლის განხილვაც მოხდება ადგ. თვითმმართველობასთან და სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად. პროექტის ფარგლებში მოხდება გამოყოფილი ტერიტორიის დასუფთავება, რესურსების მობილიზება და სკვერის გამწვანება და კეთილმოწყობა.
4 თვე
740 დოლარი
64