აქტიური კლუბი-ნაკლები პრობლემა


ბეჟანიძე მარიამი სულიკო, სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2013-12-09
2014-03-09
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება და ამ მიზნიტ კლუბის ოტახის მოწყობა. პარალელურად ჩატარდება სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობაზე ტრენინგები და მოხდება ოთახის და პორექტის პრეზენტაცია.
3 თვე
450 დოლარი
82