დუშეთის მე–2 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსება


ხულელიძე მარინა ვახტანგი, დუშეთის მე–2 საჯარო სკოლა
დუშეთი
2014-04-13
2014-06-13
2 თვე
460 დოლარი