ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ


ტეფნაძე ცისმარი მერაბი, ა(ა) იპ ,,წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის" ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლა
ჭიათურა
2015-01-11
2015-03-11
პროექტის მიზანია ჭიათურის # 12 სკოლა-ინტერნატის მოსწავლეთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის პირველ ეტაპზე მოხდება მოსწავლეთა შესაძლებლობების დადგენა, მოეწყობა ორივე სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობით ღონისძიებები და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, დამზადდება და გავრცელდება ფლაერები, მოეწყობა ფილმის ჩვენება, ჩატარდება კალიგრაფიის, მხატვრული კითხვის და წიგნის დასათაურების კონკურსები. გაფორმდება სკოლებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი.
2 თვე
450 დოლარი
500
500