ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს სკოლაზე


არეშიძე მაია საჩინო, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ყარათაკლიის საჯარო სკოლა
რუსთავი
2015-03-07
2015-05-07
პროექტის მიზანია სასკოლო ბიბლიოთეკის შექმნა აზერბაიჯანის საელჩოსთან და სოკართან თანამშრომლობით, რომლებთანაც მოხდება წერილობითი მიმართვა, რომ დაეხმარონ სკოლას აზერბაიჯანულენოვანი ლიტერატურით. წიგნები შეგროვდება თემშიც. ჩატარდება ლიტერატურული საღამო ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე.
2 თვე
0 დოლარი
300
300