"რომ არ დავკარგოთ ბავშვები"


მიშინი ლევანი ზურაბ, კერძო სკოლა "მზექა"
ახალციხე
2015-03-11
2015-06-11
პროექტის მიზანია ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგ-სემინარები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან, მოეწყობა ფილმის ჩვენება და განხილვა, მოეწყობა მშობლებთან შეხვედრა, გამოცხადდება ვიდო რგოლების კონკურსი და 3 გამარჯვებული ვიდეო რგოლი გაშუქდება ადგილობრივი მედია საშუალებით. შეიქმნება Facebook გვერდი. დაიბეჭდება ბუკლეტები და გამოიცემა გაზეთი.
3 თვე
450 დოლარი
311
311