თავისუფლება-ბედნიერების საწინდარი.


ფარტენაძე გურამ შუქრი, ქალაქ ბათუმის N 23 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2015-03-12
2015-06-12
პროექტის მიზანია ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ლექციები, გაიმართება კლასებს შორის დებატები "როდის ირღვევა ადამიანის უფლებები", ჩატარდება ძალადობის წინააღმდეგ კამპანია, მოეწყობა ფილმის ჩვენება და განხილვა, შეიქმნება ვიდეო რგოლო "ჩვენთვის სასურველი სკოლა, ოჯახი და საზოგადოება", ჩატარდება გამოკითხვა "რას ნიშნავს ძალადობა", მომზადდება და მოსახლეობაში გავრცელდება ბუკლეტები.
3 თვე
450 დოლარი
265
265