ჩვენ გვსურს ჯანსაღი ცხოვრება!


კიწმარიშვილი ია თამაზი, გიმნაზია 21–ე საუკუნე
ბათუმი
2015-06-14
2015-07-14
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. კერძოდ კი პროექტის ფარგლებში შეძენილ იქნება სპორტული ინვენტარი, რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში სპორტის გაკვეთილების სრულყოფილად ჩატარებას. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სპორტული შეჯიბრებები და გადაღებულ იქნება ფილმი ანტი-სიგარეტის საკითხებზე.
1 თვე
450 დოლარი
258
258