სასკოლო ბიბლიოთეკისათვის საჭირო ინვენტარით აღჭურვა


ბარბაქაძე მაია ბონდო, სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბორის საჯარო სკოლა
ხარაგაული
2015-06-14
2015-07-14
პროექტის მიზანია სკოლის ბიბლიოთეკის საჭირო ტექნიკით აღჭურვა. პროექტის ფარგლებში მოხდება ვიდეორგოლის გადაღება და ჩვენება, 2 მონო-სპექტაკლის ჩვენება და დისკუსია და ჩატარედება სხვადასხვა თემაზე ლიტერატურული და შემოქმედებითი საღამოები.
1 თვე
450 დოლარი
236
236