ერთად ყველაფერს შევძლებთ


ქვარიანი ნინო გურამის, მუხრანას საჯარო სკოლა
ბოლნისი
2015-11-02
2016-01-02
პროექტის მიზანია ბოლნისის საგანმანათლებლო ცენტრის "განთიადი" და წითელი ჯვრის ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მოსწავლეებს ჩაუარდებათ საინფორმაციო შეხვედრა, თვე ნახევრის განმავლობაში ბოლნისის დღის ცენტრში ჩატარდება მასტერ-კლასები (კვირაში ერთხელ) ხელგარჯილობაზე და პროექტის ბოლოს მოხდება ბენეფიციართა ჩართულობით შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა კონცერტით.
2 თვე
448.9 დოლარი
150
150