ბიბლიოთეკა-წიგნთა უზარმაზარი საცავი და ცოდნის დაგროვების შესაძლებლობა


კიკაჩეიშვილი ანა ზურაბი, სსიპ აკ.ტერელაძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქუტირის საჯარო სკოლა
ხონი
2015-11-06
2015-12-06
პროექტის მიზანია სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის გამდიდრება. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა პრეზენტაცია, შეძენილი წიგნები აღირიცხება და განთავსდება შესაბამისად, ჩატარდება ტრენინგი წიგნის მოვლა-პატრონობის და ბიბლიოთეკის გამოყენების შესახებ, გამოკითხვა რა თემაზე სურთ წიგნების კითხვა და წიგნის კითხვის კვირეული (8-11 კლასების მონაწილეობით). მოეწყობა მწერალთან შეხვედრა, წაკითხულ წიგნზე ვიქტორინა, პოეზიის საღამო და დასკვნითი ღონისძიება. ინფორმაცია პროექტზე განთავსდება გაზეთში "ხონი".
1 თვე
450 დოლარი
88
88