შეჩერდი, ნუ შექმნი პატარა ასაკში ოჯახს!!!


შამანაძე ზურაბ ნური, ს.ს.ი.პ. დანისპარაულის საჯარო სკოლა
ხულო
2015-11-07
2016-02-07
პროექტის მიზანია თემის ცნობიერების ამაღლება ნაადრევი ქორწინების უარყოფითი შედეგების შესახებ. კერძოდ: ჩატარდება ტრენინგი მშობლებთან გოგონათა უფლებების და ნაადრევი ქორწინების უარყოფითი შედეგების შესახებ. მომზადდება ვიდეორგოლი და მოეწყობა მისი პრეზენტაცია. ამ თემაზე თემის აზრის შეფასების მიზნით ჩატარდება გამოკითხვა. შეიქმნება ფეისბუქ გვერდი, სადაც გაშუქდება პროექტის შესახებ ინფორმაცია.
3 თვე
450 დოლარი
175
175