შეხვედრების ადგილი


ქრისტესიაშვილი მარიკა ლევანი, თბილისის 175–ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-13
2011-06-13
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
1 თვე
450 დოლარი
460