ჩვენ ვიცავთ ყველას უფლებას


ჰუსეინოვი ხოჯა ფაიკი, ქეშალოს საჯარო სკოლა
მარნეული
2015-11-26
2016-01-26
პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით. ამ მიზნით სკოლაში ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრა, იურიდიული და სამედიცინო შინაარსის ტრენინგები, მომზადდება და სოც. ქსელების მეშვეობით გავრცელდება ვიდეორგოლები, მოხდება ინტერნეტში მოძიებული პოსტების გამოკვრა, მომზადდება ბუკლეტები და საგაზეთო სტატია, ჩატარდება სათემო გამოკითხვა და ჩაწერილ იქნება ინტერვიუები. შემდეგ კი შედეგებზე დაყრდნობით მოეწყობა მოსახლეობასთან შეხვედრა.
2 თვე
407 დოლარი
3000
3000