ლიტერატურა წიგნიერებისთვის


ჩიხრაძე თამარი გივის ასული, სსიპ სოფ.ილმაზლოს საჯარო სკოლა
მარნეული
2015-11-30
2016-01-30
პროექტის მიზანია სკოლის წიგნადი ფონდის გამდიდრება. ამ მიზნით სკოლაში შეიქმნება წიგნის მოყვარულთა კლუბი, ჩატარდება გამოკითხვა, შეიქმნება ხელნაკეთი წიგნები და მოხდება მათი პრეზენტაცია, მოეწყობა შეხვედრა ოქტაი ქაზუმოვთან, აზერბაიჯანული წიგნების მოძიების მიზნით თანამშრომლობა შედგება აზერბაიჯანის საელჩოსთან და ინფორმაცია განთავსდება სოც. ქსელებში, მოხდება ელექტრონული წიგნების დაბეჭდვა, უმცროსკლასელებისთვის გაიმართება წიგნის ერთობლივი კითხვის დღე და ინტელექტუალური თამაშები. შეიქმნება ორენოვანი წარმოდგენა.
2 თვე
449.92 დოლარი
600
600