სკოლის უზრუნველყოფა წიგნადი ფონდით


მეშველიანი ნატო , ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლაცორიის საჯარო სკოლა
ცაგერი
2015-12-06
2016-03-06
პროექტის მიზანია მინი სასკოლო ბიბლიოთეკის შექმნა. ამისათვის ჩატარდება გამოკითხვა თუ რა თემატიკა აინტერესებთ მოსწავლეებს და ტრენინგი წიგნის როლთან დაკავშირებით, მოეწყობა აქცია "ერთი წიგნი სკოლას" სადაც ჩაერთვება სხვა სკოლებიც, მოეწყობა წაკითხულ წიგნზე დისკუსია და ბიბლიოტეკის პრეზენტაცია.
3 თვე
450 დოლარი
35
35