მე და საზოგადოება


ხინთიბიძე მაკა გოგი, შპს "განათლება"
ბათუმი
2016-03-25
2016-05-25
პროექტის მიზანია სკოლის ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კერძოდ კი ლეპტოპისა და პრინტერის შეძენა, რომელთა გამოყენებითაც მოხდება საგაკვეთილო პროცესის ხარისხის ამაღლება. ჩატარდება ტრენინგი "როგორ მოვიძიოთ ინფორმაცია", შეიქმნება ბლოგი, სადაც გაშუქდება გაკვეთილები და მოძიებული ინფორმაცია, სხვა სკოლებთან ერთად მოხდება აქტივობების დაგეგმვაც. ჩატარდება საჩვენებელი გაკვეთილი, მოსახლეობის გამოკითხვა, სოციალური რეკლამებისა და ვიდეორგოლების გადაღება და გაშუქება.
2 თვე
450 დოლარი
386
386