სკოლის ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება შშმ პირთათვის


მეშველიანი ნატო , ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაცორიის საჯარო სკოლა
ცაგერი
2016-11-12
2017-02-12
პროექტის მიზანია სსმ მოსწავლეთათვის სკოლაში რესურს ოთახის მოწყობა. მოეწყობა პროექტის პრეზენტაცია, ტრენინგი იტეგრაციასთან დაკავშირებით, ჩატარდება გამოკითხვა თუ რა შემთხვევები არის თემში, გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები, მოეწყობა აქცია "დავეხმაროთ შშმ პირთა ოჯახებს", ჩატარდება სპორტული და კულტურული ღონისძიებები და მოეწყობა თეატრალური წარმოდგენა.
3 თვე
449.69 დოლარი
41
41