ჩვენ ვიცავთ კანონს


გულიაშვილი მაია გაიოზი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბორჯომის კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
ბორჯომი
2016-11-12
2017-01-12
პროექტის მიზანია სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით. პროექტში ჩაერთვება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, დამზადდება და გავრცელდება ფლაერები და სტიკერები და სტენსილები ჯარიმებთან დაკავშირებით. ასევე SMS-ების მეშვეობით დაეგზავნებათ სანქციების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას. ინფორმაცია გაშუქდება ტელევიზიის საშუალებითაც.
2 თვე
449.69 დოლარი
300
300