წიგნების თარო


ბერიძე ზეინაბ , მოხის საჯარო სკოლა
ადიგენი
2016-11-13
2017-01-13
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში წიგნის კითხვის კულტურის დანერგვა. პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდება მკითხველთა კლუბი, რომლის შეხვედრებიც მოეწყობა ორ კვირაში ერთხელ. მოხდება ბიბლიოთეკაში წიგნების დახარისხება, გაკეთდება პრეზენტაციები სხვადასხვა ჟანრში, დაიგეგმება სპექტაკლისა და კონკურსის ჩატარება "ყველაზე აქტიური მკითხველი".
2 თვე
450 დოლარი
92
92