ჩვენი ეზოს გამწვანება


დუმბაძე გულნარა , ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლა
ბათუმი
2016-12-08
2017-02-08
პროექტის მიზანია სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა. მოსწავლეები აიღებენ კომპეტენტური პირებისგან, საკრებულოსგან კონსულტაციებს თუ რა მცენარეები შეიძლება დაირგას სკოლის ეზოში. მოხდება ტერიტორიის დასუფთავება, ნახატების გამოფენა, ვიდეორგოლისა და ფლაერების მომზადება და შეიქმნება ბლოგი გარემოს დაბინძურების, უკონტროლო ხის ჭრის და სადამსჯელო ღონისძიებების შესახებ. მოეწყობა გამწვანების აქცია.
2 თვე
450 დოლარი
123
123