განსხვავება მხოლოდ დამოკიდებულებაშია


გორგაძე ეკატერინე მიხეილი, სსიპ გოგიტა კიკნაძის სახელობის N 182 საჯარო სკოლა
თბილისი
2017-01-22
2017-05-22
პროექტის მიზანია ეთნიკური თუ რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის პრევენცია. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ოთახი, სადაც ჩატარდება შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან და მოსწავლეები იმუშავებენ სხვადასხვა პროექტებზე. სხვადასხვა კულტურის გაცნობის მიზნით ასევე მოეწყობა მულტიკულტურული გამოფენა და ექვსკურსია. მოსწავლეები დაესწრებიან წარმოდგენას (უფროსკლასელები მოზადმაყურებელთა, ხოლო უმცროსკლასელები თოჯინების თეატრში).
4 თვე
450 დოლარი
1400
1400