"ჩვენ მეტად ვგავართ,ვიდრე განვსხვავდებით"


სირაძე მანანა , ნაგომარის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2017-11-18
2018-03-18
პროექტის მიზანია შშმ და სსსმ მოსწავლეების ინტეგრაცია. ამ მიზნით რესურს ოთახი აღიჭურვება საჭირო ინვენტარით, ჩატარდება სპორტული ღონისძიება, ნახატების გამოფენა, ფილმის ჩვენება-განხილვა თანატოლებთან, პედაგოგებთან და თემში მცხოვრებ დაინტერესებულ პირებთან ერთად, ესსების კონკურსი თემაზე: “ჩვენ მეტად ვგავართ, ვიდრე განვსხვავდებით“, ჩატარდება სემინარი და შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენთან.
4 თვე
1500 დოლარი