"გზა ინკლუზიისაკენ-მომავლის იმედით"


მაჭარაშვილი თამარ , სსიპ ქალაქ თბილისის N132 საჯარო სკოლა
თბილისი
2017-11-20
2018-03-20
შშმ და სსმ მოსწავლეთა უკეთ ინტეგრირების მიზნით პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ინტეგრირებული ღონისძიებები სსსმ მოსწავლეეებისა და მათი თანაკლასებელების ჩართულობით: სპორტული შეჯიბრებები ბოულინგში და კალათბურთში, რეზინის გასაბერი ცხოველებით, შემოქმედებითი ღონისძიებები: აპლიკაციების შექმნა, ნახატების შექმნა სხვადასხვა თემატიკაზე, ილუსტრიებული წიგნების და ზღაპრის გმირების რბილი სათამაშოებით სპექტაკლის დადგმა და როლური თამაშები.
4 თვე
1500 დოლარი