ერთი ნაბიჯი დასაქმებისკენ


ჩიხლაძე ნინო , სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ საჩხერის #3 საჯარო სკოლა
საჩხერე
2017-11-20
2018-02-20
პროექტის მიზანია შშმ პირებისათვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარება და შეძენა, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ დასაქმებაში. ამ მიზნით შშმ პირებისათვის ჩატარდება ტრენინგები ერთი - კომპიუტერული ტექნოლოგიების დაუფლების და პროგრამების შესწავლის, ხოლო მეორე კი - პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავების. ანუ დამსწრეები ისწავლიან ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის პრინციპებსა და შესაძლებლობებს და დაეუფლებიან პრეზენტაციის უნარ-ჩვევებს, როგორც საკუთარი თავის წარდგენის საუკეთესო საშუალებას.
3 თვე
1300 დოლარი