გულით... გონებით... ხელებით...


ქარჩავა ვალერიან ვლადიმერი, ოზურგეთის #4 საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2011-05-30
2011-09-30
პროექტი ითვალისწინებს ინკლუზიური სწავლებისთვის სასწავლო გარემოს შექმნას და სპეციალური რესურს ოთახის მოწყობას.
4 თვე
447 დოლარი
77