ტრეფიკინგი, თანამედროვე მონობა


აროსიანი დიანა , სსიპ სოფ.წერეთლის საჯარო სკოლა
მარნეული
2018-04-07
2018-06-07
პროექტის მიზანია ტრეფიკინგის პრევენციის ხელშეწყობა. ამ მიზნით სკოლაში ჩატარდება თემეტური გაკვეთილები, მოეწყობა ფილმის ჩვენება, მოსწავლეები შეხვდებიან სახალხო დამცველს, მოამზადებენ ორენოვან ხელნაკეთ ბუკლეტებს და მოაწყობენ იმიტირებული როლური თამაშების ჩვენებას.
2 თვე
450 დოლარი
200