მოხალისეობის გაძლიერება ახალგაზრდებში


შენგელია ირაკლი თამაზი, 61-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-30
2011-06-30
პროექტის მიზანია მოხალისეობის არსის გაცნობა და პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში, იგეგმება სხვადასხვა სახის შემეცნებითი ღონისძიებები მათ შორის ახალგაზრდების მიერ შექმნილი ხელნაკეთების გამოფენა გაყიდვის ორგანიზება და შემოსული თანხებით მიუსაფარ ობოლ ბავშვთა სახლის დახმარება. პროექტი განხორციელედება ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით.
1 თვე
200 დოლარი
151