„მრავალფეროვნება და ერთიანობა“


გურასპიშვილი მაია , სსიპ ქ. თბილისის 136-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-30
2011-06-30
პროექტის მიზანია ქართველი და არაქართველი მოსწავლეების ურთიერთდაახლოება. პროექტის ფარგლებში გამოიცემა ჟურნალი "მრავალფეროვნება და ერთიანობა", რომლის მომზადებაშიც უშუალო მონაწილეობას მიიღებენ რუსული, ქართული, სომხური სკოლების მოსწავლეები. პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაცია New People Generation - ის მხარდაჭერით.
1 თვე
443 დოლარი
30