ბულინგისგან თავისუფალი ზონა


თურმანიძე ნინო , ზემო წინსვლის საჯარო სკოლა
ხელვაჩაური
2018-04-19
2018-06-19
პროექტის მიზანია ბულინგის შემთხვევების შემცირება. ამ მიზნით მოსწავლეები გადაიღებენ ვიდეორგოლს და მოამზადებენ ბუკლეტებს, მოეწყობა საინფორმაციო შეხვედრები, გაფორმდება მემეორანდუმი სკოლის ადმინისტრაციასა და მოსწავლეებს შორის, რომელნიც იზრუნებენ არებული ბულინგის აღმოფხვრაზე. ჩატარდება ტრენინგი, სადაც მოხდება ოჯახში, არასრულწლოვანებში ძალადობის ფატების და ბულინგის განხილვა. შეიქმნება ფბ. გვერდი და ჩატარდება დასკვნითი ღონისძიება - მრგვალი მაგიდა.
2 თვე
450 დოლარი
550