ჯანსაღი კვება, გენმოდიფიცირებული საკვები და ჰიგიენა


ენუქიძე ირაკლი , მერჯევის საჯარო სკოლა
საჩხერე
2018-11-04
2019-01-04
პროექტის მიზანია ჯანსაღი კვების პოპულარიზაცია მოსახლეობაში. ამ მიზნით მოსწავლეები ჩაატარებენ კვლევას, მოიწვევენ სოფლის ექიმსა და სურსათის უვნებლობის სამსახურის წარმომადგენელს, მოამზადებენ საინფორმაციო ფურცლებს და მოაწყობენ გენმოდიფიცირებული საკვების შესაძლო რისკების შესახებ პრეზენტაციას. პარალელურად მოსწავლეები შეაგროვებენ აგრარული ბაზრის ჰიგიენური მდგომარეობის შესახებ ფოტო მასალას და შეხვდებიან ბაზრის ადმინისტრაციას.
2 თვე
450 დოლარი
63
63