საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა მოსწავლეთა მიერ


ბეგაძე მანანა , ქ. თბილისის #213 საჯარო სკოლა
თბილისი
2018-11-11
2019-02-11
პროექტის მიზანია საზოგადოებაში საგზაო უსაფრთხოების დამკვიდრების ხელშეწყობა. მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ითანამშრომლებენ ავტოსკოლასთან, გაივლიან ტრენინგს და თავიანთ თანატოლებს გაუზიარებენ მიღებულ ინფორმაციას, ჩაატარებენ საინფორმაციო აქციას და ითანამშრომლებენ მერიის სატრანსპორტო სამსახურთან ზებრა გადასასვლელის მოწყობის მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი
260