ძლიერი თვითმმართველობა,ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებადა


ნადირაძე ბადრი , სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის მეკეიძეების საჯარო სკოლა
ხულო
2019-01-27
2019-05-27
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა მაქსიმალური ჩართვა თვითმმართველობაში. ამ მიზნით თემში ჩატარედება გამოკითხვა თუ რა იციან თვითმმართველობის შესახებ, მოწვეულ იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობიდან წარმომადგენელი, ჩატარდება ტრენინგი, გამოცხადდება ესეების კონკურსი, მომზადდება და მოსახლეობაში გავრცელდება ბროშურები, მოეწყობა კონფერენცია, სოფელში მოეწყობა საინფორმაციო აქცია "ძლიერი თვითმმართველობა - აქტიური საზოგადოება". მოსწავლეები მოამზადებენ ვიდეორგოლს "მე და თვითმმართველობა", ესტუმრებიან ხულოს მუნიციპალიტეტს მათი საქმიანობის და პროგრამაბის გაცნობის მიზნით და მოაწყობენ შემაჯამებელ ღონისძიებას.
4 თვე
450 დოლარი
155