ერთად უკეთესია


ქოჩორაძე ლიზიკო , 214 საჯარო სკოლა
თბილისი
2019-02-04
2019-05-04
პროექტის მიზანია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა სსმ მოსწავლეთა საზოგადოებაში უკეთ ინტეგრაციის მიზნით. მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი, მოეწყობა ნახატების კონკურსი სსმ მოსწავლეთა ჩართულობით, ძერწვის, გასართობ შემეცნებითი და სპორტული აქტივობები. მოეწყობა ბავშვთა ნამუშევრების გამოფენა. ჩატარდება კვლევა საზოგადოების ინფორმირებულობის დადგენის მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი